Потенциалът на блокчейн отива много отвъд криптовалутите

Интервю с Веселин Боянов, създател на първата в България магистърска програма по блокчейн

ВЪПРОС: Най-общо казано, какво представлява блокчейн?

ОТГОВОР: Това е отворена и напълно прозрачна технология, в основата на която е децентрализираното въвеждане на данни (блокове). Системата е разпределена между много участници и при този процес всяка промяна на данните се отразява при всички тях. Именно това я прави и много по-сигурна и надеждна в сравнение с всякакви алтернативни технологии.

На блокчейн са базирани биткоин и останалите криптовалути, но нейният потенциал отива много отвъд тях и е напълно възможно технологията да ги надживее. С нея могат например да се управляват активи, компании, да се проследяват стоки, да се въвеждат правила за функциониране на цели общности.

ВЪПРОС: Как тази технология би променила начина ни на живот, както и начина по-който правим бизнес и къде промяната ще е по-значима?

ОТГОВОР: Блокчейн може да създаде напълно прозрачни и изцяло децентрализирани системи от ново поколение, при които няма нужда от централен регулатор или от посредник. Потенциалът на този подход е безграничен. В бъдеще на базата на блокчейн могат да се създадат например нов тип компании, които нямат мениджмънт, а се управлаяват децентрализирано с помощта на умни договори. Сред възможните приложения са по-сигурни системи за гласуване, платформи за споделяне на ресурси или имущество, медии от ново поколение и какво ли още не. На практика почти няма обществена или икономическа област, която да не може да бъде променена от блокчейн.

ВЪПРОС: Как се развива пазарът на труда от гледна точка на търсенето на кадри с познания по блокчейн?

ОТГОВОР: С появата на все повече платформи за търгуване на криптовалути, стартиращи фирми, фокусирани върху блокчейн, както и проекти, работещи с „умни договори“, търсенето на специалисти в тази перспективна област ще се увеличава. Същевременно много от големите корпорации, както и държавни институции по света започват да тестват технологията за своите проекти, което допълнително ще увеличи нуждата от кадри в тази област.

ВЪПРОС: Какви са перспективите пред хората, които ще завършат магистърската програма „Бизнес и дигитална трансформация – блокчейн иновации“?

ОТГОВОР: Завършилите тази магистратура ще имат много добри възможности за работа както в България, така и в останалите европейски страни, САЩ и други региони на света. Блокчейн е една от най-перспективните технологични тенденции в момента и всеки ден ставаме свидетели на нови приложения на технологията в различни области от живота ни. Задълбочените понания в тази сфера, каквито ще получат нашите студенти, ще ги направят изключително конкурентни на пазара на труда.

ВЪПРОС: И за финал: как виждате развитието на блокчейн технологията във времето и ще успее ли тя трайно да се “откъсне” от сянката на криптовалутите?

ОТГОВОР: Блокчейн вече се откъсва от сянката на криптовалутите и се вижда, че нейният потенциал е много по-голям. Убеден съм, че в бъдеще технологията ще има влияние върху живота ни, сравнимо с това на глобалната мрежа интернет през последните десетилетия. И това не е само моя прогноза – на сходно мнение са редица уважавани технологични предприемачи и визионери.